AgroStar
इश्वेद 552 गिलके (50 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: इश्वेद
₹190₹200

इतर तपशील

  • बेअरिंग प्रकार:एकल
  • पीक कालावधी:45-50 दिवस
  • पहिली कापणी:45-50 दिवस
  • वनस्पतीची सवय:दाट वनस्पती अधिक जोमदार
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पहिली कापणी45-50 दिवस
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळी
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 2 फूट
अतिरिक्त वर्णन,अधिक उत्पादकता, चांगली फळांची गुणवत्ता एकसमान आकाराचे फळ
बेअरिंग प्रकारएकल
पीक कालावधी45-50 दिवस
पेरणीची खोली2 -2.5 सेमी
वनस्पतीची सवयदाट वनस्पती अधिक जोमदार
फळांचा रंगगडद हिरवा
फळांचे वजन100-110 ग्रॅम
फळांची लांबीलांबी : 25-30 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार लांब
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळी
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 2 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: ,अधिक उत्पादकता, चांगली फळांची गुणवत्ता एकसमान आकाराचे फळ
  • पेरणीची खोली: 2 -2.5 सेमी