AgroStar
इश्वेद 301 काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
ब्रॅण्ड: इश्वेद
₹495₹760

इतर तपशील

  • पहिली कापणी:40-45 दिवस
  • वनस्पतीची सवय:जोमदार वेल
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांची लांबीलांबी :15-18 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार
फळांचे वजन140 -150 ग्रॅम
फळांचा रंगहिरवा
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळा
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 4 फूट; दोन रोपांमधील अंतर :1.5 फूट
अतिरिक्त वर्णनचांगली गुणवत्ता असलेले ताजा हिरवा रंग
बेअरिंग प्रकारएकल
पहिली कापणी40-45 दिवस
वनस्पतीची सवयजोमदार वेल

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळा
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 4 फूट; दोन रोपांमधील अंतर :1.5 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: चांगली गुणवत्ता असलेले ताजा हिरवा रंग
  • बेअरिंग प्रकार: एकल