AgroStar
इश्वेद नंबर 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: इश्वेद
₹475₹525

Free Home Deliveryरेटिंग

4.7
6
0
1
0
0

इतर तपशील

  • पहिली कापणी:लागवडीनंतर 60-70 दिवसांनी
  • वनस्पतीची सवय:पसरट
  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा रंगहिरवा
वापराताजे व भाजीसाठी हिरवी उपयुक्त
तिखटपणाअधिक तिखट
पहिली कापणीलागवडीनंतर 60-70 दिवसांनी
पेरणीची खोली1 सेमी पेक्षा कमी
फळाचा आकारलांबी: 7-10 सेंमी;व्यास:0.8-1.0 सेंमी
पेरणीचा हंगामउन्हाळा ,खरीप
पेरणीची पद्धतरोपांची पुनर्लागवड
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
अतिरिक्त वर्णनचांगली गुणवत्ता असलेले तसेच मध्यम लांबीचे फळ.
विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
वनस्पतीची सवयपसरट

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: उन्हाळा ,खरीप
  • पेरणीची पद्धत: रोपांची पुनर्लागवड
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: चांगली गुणवत्ता असलेले तसेच मध्यम लांबीचे फळ.
  • पेरणीची खोली: 1 सेमी पेक्षा कमी