AgroStar
इलाईट सीड्स
2 शेतकरी
इलाईट 225 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
₹650₹1000

इतर तपशील

  • पेरणीची खोली:3 सेमी
  • पहिली कापणी:75-80 दिवस
  • वनस्पतीची सवय:अधिक जोमदार मजबूत वेल
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पेरणीची खोली3 सेमी
पहिली कापणी75-80 दिवस
फळांचा रंगआकर्षक गडद हिरवा
फळांची लांबीलांबी: 8-9 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार
फळांचे वजन75-80 ग्रॅम
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळी
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 2 फूट
अतिरिक्त वर्णनउच्च उत्पन्न देणारी विविधता आकर्षक गडद हिरवी ठळक आणि रोगास सहनशीलता.
बेअरिंग प्रकारएकल
वनस्पतीची सवयअधिक जोमदार मजबूत वेल
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळी
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 2 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: उच्च उत्पन्न देणारी विविधता आकर्षक गडद हिरवी ठळक आणि रोगास सहनशीलता.
  • बेअरिंग प्रकार: एकल