AgroStar
इलाईट स्वागत भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: इलाईट सीड्स
₹1200₹1875

इतर तपशील

  • पेरणीची खोली:2 सेमी
  • पहिली कापणी:42-45 दिवसांनी
  • वनस्पतीची सवय:उंच
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

जातीचा प्रकारसंकरित
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांचा रंगगडद हिरवा रंग
फळांची लांबीलांबी: 12-14 सेंमी
कीटक प्रतिकारपिवळ्या शिराचे मोज़ेक व्हायरस आणि भेंडीच्या पानांवरील कर्ल व्हायरस
पेरणीचा हंगामउन्हाळा ,खरीप,रब्बी
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर: 3-5 फुट; दोन रोपांतील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनउच्च उत्पन्न देणारे वाण आणि लांब अंतराच्या वाहतुकीसाठी योग्य
बेअरिंग प्रकारएक आड एक
पेरणीची खोली2 सेमी
पहिली कापणी42-45 दिवसांनी
वनस्पतीची सवयउंच

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: उन्हाळा ,खरीप,रब्बी
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर: 3-5 फुट; दोन रोपांतील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: उच्च उत्पन्न देणारे वाण आणि लांब अंतराच्या वाहतुकीसाठी योग्य
  • बेअरिंग प्रकार: एक आड एक