AgroStar
इलाईट प्रभा मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: इलाईट सीड्स
₹550₹400

इतर तपशील

  • वनस्पतीची सवय:अर्ध पसरट
  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा रंगहिरवा
वापरताजे व भाजीसाठी हिरवी उपयुक्त
तिखटपणामध्यम तिखट
पेरणीची खोली1 सेमी पेक्षा कमी
फळाचा आकारलांबी: 14-16 सेंमी;व्यास:1.3 सेंमी
पेरणीचा हंगामउन्हाळा ,खरीप
पेरणीची पद्धतरोपांची पुनर्लागवड
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
अतिरिक्त वर्णनउत्कृष्ट उष्णता सहनशीलता आणि कीड व रोगास सहनशील
विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
वनस्पतीची सवयअर्ध पसरट

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: उन्हाळा ,खरीप
  • पेरणीची पद्धत: रोपांची पुनर्लागवड
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: उत्कृष्ट उष्णता सहनशीलता आणि कीड व रोगास सहनशील
  • पेरणीची खोली: 1 सेमी पेक्षा कमी