AgroStar
अॅॅक्सेन हायव्हेज काकडी शाईनी (25 ग्रॅम)
ब्रॅण्ड: हाईव्हेज
₹525₹656

Free Home Deliveryरेटिंग

4.2
26
6
3
3
3

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांची लांबीलांबी - 15 ते 18 सेंमी,व्यास - 3 ते 3.5 सेंमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार मध्यम लांब
फळांचे वजन125 ते 175 ग्राम फळ वजन
पेरणीचा हंगामखरीप आणि उन्हाळी हंगाम
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर - 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1.5 फुट
अतिरिक्त वर्णनमादी फुले लागणारी जाती, पोकळ आणि कडवट नसलेल्या एकसारख्या बिया

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप आणि उन्हाळी हंगाम
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर - 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1.5 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: मादी फुले लागणारी जाती, पोकळ आणि कडवट नसलेल्या एकसारख्या बिया
  • विशेष टिप्पणी: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
संबंधित इतर उत्पादने
अॅॅक्सेन हायव्हेज काकडी शाईनी (25 ग्रॅम)
अॅॅक्सेन हायव्हेज काकडी शाईनी (25 ग्रॅम)
₹525₹656
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
₹1289₹1700
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
₹615₹655
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
₹699₹900
हयूमिक पॉवर (95% विरघळणारे ह्युमिक अॅसिड किमान 60% ह्युमिक अॅसिड) 250 ग्रॅम
हयूमिक पॉवर (95% विरघळणारे ह्युमिक अॅसिड किमान 60% ह्युमिक अॅसिड) 250 ग्रॅम
₹399₹500
टाटा बहार (1000 मिली)
टाटा बहार (1000 मिली)
₹749₹1025
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹399₹520
क्रुझर (थायमेथोक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
क्रुझर (थायमेथोक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹279₹480
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹629₹790
किटोगार्ड (250 मिली)
किटोगार्ड (250 मिली)
₹750₹790
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹499₹595
पॉवर जेल - वनस्पती पोषक (500 ग्रॅम)
पॉवर जेल - वनस्पती पोषक (500 ग्रॅम)
₹499₹650
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹399₹500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹3500₹4500