AgroStar
अॅग्रोस्टार
0 शेतकरी
अॅग्रोस्टार सुरुची धने (500 ग्रॅम) बियाणे
₹150₹196

इतर तपशील

  • टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
पेरणीचा हंगामवर्षभर
पेरणीची पद्धतपेरणी/प्रसारण पद्धत
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर:२० सेमी; दोन रोपातील अंतर:१५सेमी
अतिरिक्त माहितीरुंद, गडद हिरवी पाने उत्कृष्ट सुगंधा सह आणि उशीरा लागणारी फुले लवकर कापणीला येणारे
पेरणीची खोली1 सेमी पेक्षा कमी
कापणीची1 ते 2 कापणी
वनस्पतीची उंची25-30 सें.मी

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: वर्षभर
  • पेरणीची पद्धत: पेरणी/प्रसारण पद्धत
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर:२० सेमी; दोन रोपातील अंतर:१५सेमी
  • अतिरिक्त माहिती: रुंद, गडद हिरवी पाने उत्कृष्ट सुगंधा सह आणि उशीरा लागणारी फुले लवकर कापणीला येणारे
  • पेरणीची खोली: 1 सेमी पेक्षा कमी
agrostar_promise