AgroStar
अजीत 1155 बीजी II कपाशी
ब्रॅण्ड: अजीत
₹810₹810

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
  • पीक कालावधी:145 - 155 दिवस

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप
  • पेरणीची पद्धत: टोकणे
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर: 4 फूट; दोन रोपातील अंतर: 1.5 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: कपाशीच्या काढणीसाठी सुलभ आणि चांगले वजन.
  • वनस्पतीची सवय: ताठ
संबंधित इतर उत्पादने