AgroStar
अंकुर सुवर्णा BG-II
ब्रॅण्ड: अंकुर
₹810₹810

इतर तपशील

  • पीक कालावधी:170 - 175 दिवस
  • खंड:मध्यम पक्वता

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: मध्यम जमीन (बागायती) : 120 * 60 सेंमी मध्यम जमीन (जिरायती) : 90* 60 किंवा 120*45 सेंमी भारी जमीन (बागायती): 120 *75 किंवा 150* 75 सेंमी भारी जमीन (जिरायती): 120*60 सें.मी.
  • वनस्पतीची सवय: उंच, मध्यम-पसरणारे, सुनिश्चित वाढ नसणारे. बळकट रोप
  • विशेष टिप्पणी: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
संबंधित इतर उत्पादने