AgroStar
अंकुर लतिका दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: अंकुर
₹320₹425

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
पेरणीचा हंगामउन्हाळा, खरीप
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर: 6-8 फूट; दोन रोपातील अंतर: 3 फूट
अतिरिक्त वर्णननिर्यातक्षम दर्जा आणि चांगली टिकवणक्षमता

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: उन्हाळा, खरीप
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर: 6-8 फूट; दोन रोपातील अंतर: 3 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: निर्यातक्षम दर्जा आणि चांगली टिकवणक्षमता
  • विशेष टिप्पणी: येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.