AgroStar
अंकुर राकेश वांगी बियाणे
ब्रॅण्ड: अंकुर
₹100₹175

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा आकारलहान ते मध्यम आकाराची फळे
फळांचा रंगफळांवर जांभळे आणि पांढरे पट्टे असलेले आकर्षक हिरवे
फळाचा आकारअंडाकृती
फळांचे वजन50-60 ग्रॅम
पेरणीचा हंगामवर्षभर
पेरणीची पद्धतपुनर्रोपण
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर 5 फुट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनउच्च उत्पन्न क्षमता,चवीला उत्तम
पहिली कापणीलागवडीनंतर 80-85 दिवसांनी
विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: वर्षभर
  • पेरणीची पद्धत: पुनर्रोपण
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर 5 फुट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: उच्च उत्पन्न क्षमता,चवीला उत्तम
  • पहिली कापणी: लागवडीनंतर 80-85 दिवसांनी