ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ટિપ્પણીઓ (1)
ఆగ్రోస్టార్ అగ్రిడాక్టర్
Pune, Haveli, Pune, Maharashtra
14 Jan 21, 10:33 AM

నమస్కారం మహేష్ గారు, మీ ద్వారా పోస్ట్ చేయబడిన మందు తామర పురుగు మరియు పేనుబంక నివారణకు పనిచేస్తుంది. వ్యవసాయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం తెలుసుకొనుటకు మీ సమస్యలను ఆగ్రోస్టార్ అప్లికేషన్ ద్వారా పోస్ట్ చేయగలరు. ధన్యవాదాలు.

0
0