पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी पडणे; पाने गुंडाळणे; खालची पाने काळी पडणे दिसून येते.
या समस्येचे उपाय