रस शोषणारी कीड दिसते
रस शोषणारी कीड दिसते
दुय्यम लक्षणे- पाने खालच्या बाजूला गुंडाळणे . उपाय- इमिडाक्लोप्रीड 200 एसएल; थायोमेथोक्साम; अॅसेटामाप्रीड 20% एसपी
या समस्येचे उपाय