AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फळ पोखरलेले होल
फळ पोखरलेले होल
दुय्यम लक्षणे- फळांवर वर्तुळाकार भोके; कुरतडलेली पाने दिसतात. उपाय: झेंडूचा सापळा पीक म्हणून वापर करा. कामगंध/प्रकाश सापळा वापरा
या समस्येचे उपाय