सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या - बुरशीजन्य;जीवाणूजन्य;विषाणूजन्य; रोग; रस शोषणारी अळी; मातीमधील समस्या
या समस्येचे उपाय