AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
शेंडा वाळणे
शेंडा वाळणे
दुय्यम लक्षणे - भाताच्या रोपाचा मधला शेंडा आणि फुटवा अळी पोखरते. नंतरच्या अवस्थांमध्ये संपूर्ण लोंबी वाळते आणि पांढऱ्या कणसांप्रमाणे दिसते आणि सहज उपटता येते.
या समस्येचे उपाय