सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – नाग अळी; तुडतुडे;मावा कीड;फुलकिडे;पांढरी माशी; पिठ्या ढेकूण; गुलाबी बोंड अळी; रासायनिक जखमा ; पानावर ठिपके
या समस्येचे उपाय
-4%
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 100 मिली
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 100 मिली
₹1299₹1355
-20%
अॅगेटेट (अॅसिफेट 75 % एसपी) 1 किलो
अॅगेटेट (अॅसिफेट 75 % एसपी) 1 किलो
₹959₹1200
-22%
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
₹599₹765
-28%
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
-18%
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹929₹1130
-26%
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 500 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 500 मिली
₹1899₹2565
-1%
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹2129₹2160
-14%
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹999₹1160
-54%
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप ब्लू (५ चा संच)
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप ब्लू (५ चा संच)
₹229₹500
0%
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
₹125₹125
-28%
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
₹109₹151
-33%
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 250 ग्रॅम
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1289₹1915
-20%
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1549₹1935
-29%
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम
₹170₹240
-28%
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १० ग्रॅम
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १० ग्रॅम
₹79₹110
-54%
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप यलो (५ चा संच)
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप यलो (५ चा संच)
₹229₹500