पोकळ खोड आणि तपकिरीपणा
पोकळ खोड आणि तपकिरीपणा
कारण- बोरॉनची कमतरता; दुय्यम लक्षण- पाणी शोषलेल्या ऊती असलेले पोकळ खोड; गड्डा तपकिरी होणे; उपाय- बोरॉन 1 ग्रॅम/ लिटर वेळेवर फवारा.
या समस्येचे उपाय