सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या- तपकिरी नाकतोड्यांचा प्रादुर्भाव;खोड पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव; ब्लास्ट रोग; मखमली काणी; पानांवर करपा; तपकिरी ठिपके; कोशस्थ अळी
या समस्येचे उपाय
-18%
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹99₹120
-38%
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 1 किलो
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 1 किलो
₹1030₹1660
-30%
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
₹210₹300
-20%
अॅगेटेट (अॅसिफेट 75 % एसपी) 1 किलो
अॅगेटेट (अॅसिफेट 75 % एसपी) 1 किलो
₹959₹1200
-13%
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
₹1099₹1268
-28%
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
-29%
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम
₹170₹240
-17%
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹96₹115
-20%
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1549₹1935
-16%
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹169₹200
-14%
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹999₹1160
-18%
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹929₹1130
-16%
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹329₹390
-25%
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹399₹530
-9%
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹269₹295
-33%
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 250 ग्रॅम
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1289₹1915
-9%
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 250 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 250 ग्रॅम
₹129₹142