कमी वाढ आणि फुटवे
कमी वाढ आणि फुटवे
पुढील गोष्टींसाठी- पानांची चांगली वाढ;फांद्यांची संख्या वाढवणे; छाया वाढवणे