क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ओली मर
दुय्यम लक्षणे- बियाणे उगवणीपूर्वी सडतात आणि उगवणीनंतर रोपांचे बूड कुजतात आणि रोपे जमिनीवर पडतात.