फळांची कमी वाढ
फळांची कमी वाढ
पुढील गोष्टींसाठी- फळांचा आकार वाढवणे; फळांचा दर्जा वाढवणे
या समस्येचे उपाय