छोटा आकार आणि कंदांची कमी वाढ
छोटा आकार आणि कंदांची कमी वाढ
पुढील गोष्टींसाठी – कंदांचा आकार वाढण्यासाठी; विकास वाढण्यासाठी
या समस्येचे उपाय