फूलगळ
फूलगळ
पुढील गोष्टींसाठी- फूल गळ; फळ गळ; छोटी नवीन आलेली पाने
या समस्येचे उपाय