फळांची कमी वाढ
फळांची कमी वाढ
फळांचा (बीजकोष) आकार वाढणे; एरंडाचा आकार वाढणे
या समस्येचे उपाय