उशीरा आणि कमी फुलोरा
उशीरा आणि कमी फुलोरा
पुढील गोष्टींसाठी- फांद्यांचा अभाव . शिफारस केलेली खताची मात्रा द्या
या समस्येचे उपाय