क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
करपा
दुय्यम लक्षणे- पाने काळी पडणे आणि सुकून जाणे; फुलोऱ्याच्या वेळी ह्या समस्या दिसतात.