क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे – पाने गुंडाळणे आणि गोड स्त्राव तसेच त्यावर बुरशीची वाढ;
या समस्येचे उपाय