पनामा मर रोग
पनामा मर रोग
पानांच्या कडा पिवळ्या पडत-पडत संपूर्ण पान पिवळे होते. खालून वर या क्रमाने झाडावरील सर्व पाने पिवळट होतात. जुन्या पानांच्या कडा वाळतात पाने देठाकडील बाजूने हळू–हळू जमिनीच्या दिशेने वाकतात.रोगग्रस्त झाडाचे खोड जमिनी लगत उभे चिरले जाते.
या समस्येचे उपाय