पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी पडणे; आतमध्ये वळणे. N-खतांचा जास्त वापर टाळा
या समस्येचे उपाय