सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – गुंडाळणारे फुलकिडे; कोळी; पांढरी माशी; विषाणूजन्य गुंडाळणे
या समस्येचे उपाय
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹500
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹235
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹379₹551
ओमाईट (1 लीटर)
ओमाईट (1 लीटर)
₹1399₹1611
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 1 किग्रॅ
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 1 किग्रॅ
₹500₹530
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹999₹1380
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹699₹1071
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹269₹295
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹399₹425
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹399₹530
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1369₹1476
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹469₹597
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹429₹650
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹499₹595
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹929₹1130
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹239₹325
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹449₹620
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹205