पाने गुंडाळली जाणे
पाने गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पूर्ण पाने गुंडाळली जाणे आणि शिरा जाड होणे सुद्धा दिसून येते. पानांचा आकार लहान होणे व फुलं आणि फळे कमी येणे विकृत फळे आणि रोपांची वाढ खुंटणे सुद्धा दिसून येते
या समस्येचे उपाय