सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – नाग अळी; तुडतुडे;मावा कीड;फुलकिडे;पांढरी माशी; पिठ्या ढेकूण; गुलाबी बोंड अळी; रासायनिक जखमा ; पानावर ठिपके
या समस्येचे उपाय
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
₹599₹765
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1049₹1225
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹539₹800
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹235
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹379₹551
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹999₹1380
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹699₹1071
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1369₹1476
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹469₹597
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹639₹780
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹429₹650
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹579₹815
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹205
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1549₹1935
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹929₹1130
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹599₹876
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹319₹405
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹500