सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या - रस शोषणारी कीड; मातीतील समस्या; अळीचा प्रादुर्भाव
या समस्येचे उपाय