पांढऱ्या बुरशीची वाढ
पांढऱ्या बुरशीची वाढ
पानांच्या पृष्ठभागावर पांढरी पिठासारखी वाढ दिसते; ओलसर गंधकाच्या फवारणीने हे नियंत्रित करता येते.
या समस्येचे उपाय