न वाढलेले फळ
न वाढलेले फळ
पुढील गोष्टींसाठी- फळांचा अनियमित आकार; फळ फुगणे . खतांची शिफारस केलेली मात्रा द्या
या समस्येचे उपाय