पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे- देठ आणि पाने गुंडाळली जातात. कारण- इएलव्हीसी (इनेशन पान गुंडाळणारा विषाणू). रस शोषणाऱ्या किडीचे नियंत्रण
या समस्येचे उपाय