शिरा पिवळ्या पडणे
शिरा पिवळ्या पडणे
दुय्यम लक्षणे- फक्त शीरांचा रंग जातो. उपाय: रस शोषक अळीचे नियंत्रण.
या समस्येचे उपाय