पिवळे आणि काळे पान
पिवळे आणि काळे पान
दुय्यम लक्षणे- प्रभावित पाने पिवळी पडतात; खालची पाने काळी होतात. कारणे- पांढरी माशी. रासायनिक नियंत्रण किंवा पिवळा चिकट सापळा वापरा
या समस्येचे उपाय