रोपाची कमी वाढ
रोपाची कमी वाढ
पुढील गोष्टींसाठी- पानाचा छोटा आकार; कमी फांद्या. खताची शिफारस केलेली मात्रा द्या
या समस्येचे उपाय