तपकिरी ठिपके
तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे - पानाच्या पात्यावर; पानाच्या आवरणावर आणि तुसावर फिकट तपकिरी ते राखाडी रागाचे केंद्र असलेले गोलाकार ते अंडाकृती चट्टे; त्याभोवती लालसर तपकिरी कडा असते. पाने पूर्णपणे वाळतात. लांबवर पाहिले असते तपकिरी जळल्याप्रमाणे दिसते.
या समस्येचे उपाय