फळे तडकणे
फळे तडकणे
पुढील गोष्टींसाठी – फळांवर भेगा;नवीन छोटी पाने. सिंचन व्यवस्थापनाची आवश्यकता
या समस्येचे उपाय