खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
दुय्यम लक्षणे - मुळांवर गाठी; उत्पादनात घट मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झालेली मुळे गडद रंगाची होतात आणि त्यांना उपमुळे फुटतात. सामान्य असलेल्यांमध्ये सुजल्या सारखा आणि अनियमित आकार