पांढरा मेणासारखा थर
पांढरा मेणासारखा थर
दुय्यम लक्षणे- ते मुळे; साल; पाने आणि फळे यावर उपजीविका करतील. सिट्रस पिठ्या ढेकूण रोपातील रस शोषताना आत विषारी लाळ सोडतो; त्यामुळे पाने गळतात; फळांचा रंग जातो; फळे तडकतात आणि फळे गळतात.पिठ्या ढेकूण सामान्यपणे मोठ्या संख्येने जमतात; ते खाऊ लागल्यावर पाने अकाली गळतात आणि काड्यावर सल रोग पडतो. सिलीड्स प्रमाणे ते गोड द्रव स्रवतात त्यामुळे काळ्या रंगाची बुरशी आकर्षित होते.