पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाची मोझाईक नक्षी
पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाची मोझाईक नक्षी
दुय्यम लक्षणे - पानांवर मोझाईक नक्षी सारखे डाग दिसतात व पाना फळांची विद्रुपता आढळते. उपाय: किडींचे नियंत्रण