पानावरील पांढरे डाग
पानावरील पांढरे डाग
दुय्यम लक्षणे- पांढरे नागासारखे डाग; पानावर नागमोडी रेषा; प्रादुर्भावग्रस्त पाने सुकणे उपाय: पिवळा चिकट सापळा वापरा.