पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने गुंडाळणे आणि पिवळी पडणे; खालची पाने काळी पडणे. उपाय: रासायनिक नियंत्रण किंवा पिवळा चिकट सापळा वापरा.
या समस्येचे उपाय