चट्टयांप्रमाणे डाग
चट्टयांप्रमाणे डाग
दुय्यम लक्षणे - सुरूवातीला चट्टयांच्या प्रमाणे लहान; पारदर्शी ठिपके पानांवर तयार होतात आणि नंतर ते स्पष्ट दिसणाऱ्या फोडांमध्ये रुपांतरीत होतात. विरुद्ध बाजूच्या पृष्ठभागावर किणमय वाढ तयार होते आणि गुलाबी ते लाल रंगाचे केंद्र असलेला एक वर्तुळाकार खड्डा दिसतो.फळावरील चट्ट्यांवर सालीसारखी वाढ दिसते. बऱ्याचदा ही फुटून मोठे चट्टे निर्माण होतात आणि त्यामुळे फळाच्या मोठ्या भागाची हानी होते.